Česta pitanja : Produzena garancija
Da, potreban je neki dokaz o kupovini uređaja kako bi smo znali od kog datuma počinje produžena garancija.
Produžena garancija je nastavak vaše fabričke garancije na vaš uređaj i predstavlja voljno prosirenje odgovornosti trgovca. Korisnik i dalje ima zakonsko pravo po Zakonu o zastiti potrosaca u periodu 24 meseca od datuma kupovine proizvoda. Garancija ne m...
Produžena garancija pokriva 100% trošak rezervnih delova i rada servisera na otklanjaju kvara, ukoliko se ispune svi uslovi korišćenja dodatne garancije.
Produžena garancija pokriva sve kvarove koje je proizvođač definisao u garantnom listu i za trajanje garatnog roka koji je propisao proizvođač. Sve troškove koji su nastali u suprtnosti sa proizvođakom garancijom idu na teret klijenta u skladu sa cenovn...
Produžena garancija počinje onog momenta kada vam istekne garancija koju ste dobili od strane proizvođača uređaja.
Sa našom PICKUP&RETURN uslugom možete nadograditi postojeću produženu garanciju koja uključuje uslugu od vrata-do-vrata. Kurirska služba će preuzeti vaš neispravni uređaj od vas, doneti u naš servis i vratiti vam popravljen uređaj. Uslugu mozete zakaza...
Powered by NEPO SYSTEM