Česta pitanja : Zakon o zaštiti potrošača
Tržišna inspekcija postupa u situaciji kada trgovac: * Ne odgovori na reklamaciju potrošača u zakonskom roku od 8 dana Postupak: Za takvo postupanje trgovca Zakon propisuje novčanu kaznu. INSPEKCIJE NEMAJU PRAVO DA ODLUČUJU O SADRŽINI ODGOVORA - nadlež...
Zaključenjem ugovora o prodaji, trgovac se obavezuje da potrošaču isporuči saobraznu robu ili pruži saobraznu uslugu koja kumulativno zadovoljava sledeće uslove: * odgovara opisu koji je dao trgovac, odnosno uzorku ili modelu * ima svojstva potrebna...
Reklamacija predstavlja zahtev potrošača trgovcu radi ostvarivanja svojih prava ukoliko postoji nesaobraznost robe ili usluge ugovoru o prodaji, radi ostvarivanja prava iz garancije, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Potrošač izjavljuje...
Pokvario vam se uredjaj, hitno vam je potreban majstor. Pronašli ste oglas u novinama ili ste sačuvali flajer koji vam je ubačen u poštansko sanduče sa reklamom: Vršimo popravke 24 časa. Pre nego što pozovete, dobro razmislite šta treba da pitate pre nego...
Svaka izjava kojom davalac (proizvođač, uvoznik, prodavca) daje obećanje u vezi sa robom, koja pravno obavezuje pod uslovima datim u samoj izjavi i oglašavanju. Dodatni, voljni korak, kojim se potrošaču mogu obećati posebne pogodnosti, ali isključivo više...
Treba razlikovati dva pojma: s jedne strane, saobraznost robe ili usluge (warranty, conformity), koja predstavlja zakonsku kategoriju, odgovornost trgovca da roba ili usluga budu u skladu sa uobičajenim radom ili posebnim zahtevima potrošača i garanciju (...
Bez obzira što je roba bila na sniženju/akciji/popustu kada ste je kupili, imate pravo na reklamaciju. Nemate pravo da reklamirate robu samo kada je ona snižena zbog određene mane ili greške, i sa tom činjenicom ste prilikom kupovine bili upoznati. S drug...
Praksa je trgovaca da reklamacije uvažavaju samo kada nije u pitanju fizički kvar/oštećenje kako bi se ogradili od zloupotrebe potrošača. Dakle, ako je u pitanju fizičko oštećenje robe  ili neki drugi vid potrošačevog  uticaja na neispravnost, trgovac ni...
Kupili ste bilo koji proizvod i shvatili da vam se ne dopada. U svim ovim situacijama roba nema nikakav objektivni nedostatak, pa vas, stoga, zakon ni ne štiti. Šta to znači? ZNAČI DA PRODAVAC NIJE DUŽAN DA VAM ROBU ZAMENI ILI VRATI NOVAC SAMO ZATO ŠTO ST...
Ukoliko se reklamacija rešava raskidanjem ugovora, vrši se povraćaj novca u onom iznosu koji je naznačen na fiskalnom računu. Bez obzira da li je u međuvremenu roba pojeftinila ili poskupela, vi trgovcu vraćate robu, a on vama iznos koji ste platili prili...
Garantni list - isprava u pisanom ili elektronskom zapisu, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o: * pravima potrošača u vezi sa ...
Powered by NEPO SYSTEM