Koja su osnovna pravila rešavanje uložene žalbe?
Postavio on 12.01.2019 21:40
Pri rešavanju žalbi korisnika mora se znati sledeće:

Korisnik mora da dostavi žalbu/prigovor propisanim kanalima, inače ona neće biti propisno evidentirana i neće se uzeti u razmatranje.
Svaka poslata žalba/primedba zavodi se pod posebnim brojem na našem servisnom portalu za reklamacije. Samo ako dobijete povratnu informaciju o broju vaše žalbe/primedbe možete da budete sigurni da je ona ušla u propisanu proceduru.
Žalba mora da sadrži dovoljno relevantnih podataka da bi odgovorni mogli da donesu odluku o prihvatanju (ili odbijanju) istog.
(6 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by NEPO SYSTEM